Каталог факультативных дисциплин

Факультативтік пәндер каталогы білім алушылардың таңдауы бойынша компонентке кіретін барлық пәндердің жүйеленген аннотацияланған тізбесі болып табылады

Факультативтік пәндер – оқу жоспарының міндетті пәндерінің бағдарламаларымен келісілген арнайы бағдарламалар бойынша өткізілетін және оқу жоспарында оларға бөлінген оқу сағаттарына сәйкес студенттердің таңдауы мен қалауы бойынша ұйымдастырылатын оқу пәндері, курстар, пәндер (модульдер) болып табылады.толығырақ

Каталог факультативных дисциплин представляет собой систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин, входящих в компонент по выбору обучающихся. Факультативные дисциплины

это учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), которые проводятся по специальным программам, согласованным с программами обязательных дисциплин учебного плана, и организуются по выбору и желанию студентов в соответствии с отводимыми на них учебными часами подробнее

2022-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ФАКУЛЬТАТИВТІК ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
КАТАЛОГ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2022-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Card image cap
Академиялық ән салу
Card image cap
Қазақ халық аспаптары
Card image cap
Орыс халық аспаптары

 

Share: