Оркестрмен жұмыс

 

 №

Папкалар атауы

Папкалардың үлгілік мазмұны

1

Оқу жоспары және бағдарламалар Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар (теориялық пәндер бойынша)

2

Оқу-әдістемелік материалдар 1.Теориялық пәндер бойынша сүйеніш дәрістері;

2. Бейнесабақтар сілтемелері;

3. Пәннің мазмұнын ашатын оқытушылар әдістемелік жұмысы;

 

3

Дидактикалық материалдар 1. Жобалық көрнекі құралдар, кестелер, кескіндеме, презентациялар т.б.

2. Ноталық үлгілер;

3. Қолданылатын ноталық әдебиеттер;

4. Глоссарий.

4

Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру 1. Интернет ресурстарға сілтемелер;

2. Өзіндік жұмысқа арналған оқу-әдістемелік әдебиеттер тізім;

3. Студентке арналған әдістемелік нұсқау;

5

Студенттің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау 1. Бақылау кестесі

2. Коллоквиум сұрақтары;

3.Емтихан сұрақтары;

3. Тест сұрақтары;

4.Реферат тақырыптары, эссе;